Ugdymo programos

Gilesnis aromaterapijos ir papuošalų kūrimo principų pažinimas leis programos dalyviams ugdyti savo kūrybiškumą bei kūrybiškai perteikti įgytas žinias kasdieninėje veikoje.

Programos veiklose dalyviai sužinos apie natūralią bei ekologišką eterinių aliejų kilmę, susipažins su natūralių, o ne sintetinių kvapų kūrimu. Taip išmoks tvariai puoselėti planetos resursus ir naudotis gamtos teikiamais mineraliniais, natūralios kilmės bei natūraliai yrančiais produktais. Taip pat, domėdamiesi aliejų panaudojimu ir sau asmeniškai skirtų aliejų maišymu skatins savo kūrybiškumą bei kitų natūralių-ekologiškų produktų naudojimą savo gyvenime.

Pažintis su eteriniais aliejais dalyvius paskatins domėtis moksliškai įrodytomis, emocijas veikiančiomis savybėmis, kurių dėka žmogus gali koreguoti savo emocinį stabilumą, suteikti sau ramumą, mažinti depresijos ir streso požymius.

Eterinių aliejų sinergijų paruošimas savo asmeniniams kvapams dalyvius išmokys ir skatins labiau pažinti savo asmenybę, skatins rūpintis ir domėtis savo emocine savijauta, ją kontroliuoti bei pažint. Daug streso ir psichologinės įtampos patiriantys mokiniai remiantis aromaterapijos principais gebės kurti sau patrauklius kvapus ir taip mažinti neigiamus emocinius streso padarinius.

Muilo kūrimas iš natūralių medžiagų bei muilo gamybai jau parengtos muilo bazės ugdys kūrybiškumą, dėl procesui reikalingo kruopštumo bei smulkumo tiks smegenų veiklai ir motorikai tobulinti. Mediciniškai įrodyta, jog smulkūs darbai skatina smegenų bei vestibiuliarinio aparato veiklą.

Papuošalų iš akmenų kūrimas ne tik skatins kūrybiškumą, bet ir mokys derinti spalvas, gabaritus, proporcijas, taip pat pačius mineralus tarpusavyje. Skirtingų papuošalų kūrimas dalyvius skatins ir ugdys pažinti skirtingų dalyvių asmens savybių bei charakterių skirtumus, mokys priimti ir suprasti skirtingą kūrybą bei toleranciją kitų žmonių veiklai ir kūrybai.

Programos dalyviai sugebės ne tik kelti savo emocinę, dvasinę savijautą, bet savo įgytas žinias galės panaudoti savo ugdymosi procese mokykloje ir kasdienybėje.

Programos tikslas – ugdyti kūrybiškumo gebėjimus pasitelkiant kvapnius eterinius aliejus, priemones kurti muilams ir natūralius kristalus, bei kitas priemones tinkančias papuošalų kūrimui. Išmokyti programos dalyvius atrinkti jiems tinkamus kvapus, kvapų pagalba kurti socialinės aplinkos palankų mikroklimatą. Skatinti bendradarbiauti, gerbti ir priimti save ir kito žmogaus nuomonę.

Programos uždaviniai:

1. Programos dalyviams suteikti teorinių žinių apie eterinius aliejus, jų istoriją, išgavimo būdus, klasifikavimą bei aromaterapines savybes. Užuosti natūralius eterinių aliejų kvapus, išmokti juos atskirti, pagal eterinių aliejų savybes gebėti pasirinkti sau tinkamiausią. Taip pat žinoti eterinių aliejų panaudojimo būdus.

2. Pasitelkiant įvairias technikas, formas, skirtingus muilo dažymo, puošimo ir stingdinimo būdus išmokinti daryti natūralius muilus, kurti muilus iš muilo bazės.

3. Supažindinti su natūraliais akmenimis ir jų savybėmis, kilme, kurie naudojami papuošalų kūrime. Ugdant kūrybiškumą kurti įvairaus stiliaus ir funkcionalumo papuošalus.

4. Išmokti estetiškai sujungti kvapą ir papuošalą į vienetinį kūrinį, kuris teiktų pasitenkinimą kūrėjui, keltų jo nuotaiką ir gerintų emocinę būseną.

5. Stiprinti toleranciją ir empatiją kitam asmeniui bei aplinkai, ugdyti gebėjimą sklandžiai išsakyti savo nuomonę.

6. Aptarti įgytų žinių panaudojimo galimybes mokyklinėje ir kasdieninėje veikloje.

Programos turinys:

1 Aromaterapijos pagrindai: istorija ir eterinių aliejų išgavimo būdai, specifinė terminologija, eterinių aliejų kokybės nustatymas, panaudojimo galimybės ir sritys.

2 Pažintis su eterinių aliejų kvapais.

3 Aromaterapinių aliejų mišinių kūrimo pagal jų savybes principai.

4 Kvapnių papuošalų kūrimas ir jų poveikis

5 Papuošalų grupavimas, derinimas bei sluoksniavimas

6 Auskarų, apyrankių, vėrinių, segių kūrimo principai ir tecnologijos.

7 Papuošalų kūrimas naudojant turimus naujus ir senus komponentus.

8 Papuošalų kūrimas iš natūralių akmenų ir jų poveikis

9 Mineralų grupavimas pagal spalvą bei kitas jų savybes.

10 Papuošalo kūrimas pritaikant visas gautas žinias ir išmoktus įgūdžius.

11 Natūralaus muilo gamyba ir brandinimas

12 Muilo gamybos komponentai

13 Skirtingų rūšių muilų gamyba, brandinimas bei laikymas.

14 Dekoratyvaus muilo gamyba iš muilo bazės

15 Puošnių muilų kūrimas.

16 Muilo kūrimas pritaikant visas gautas žinias ir išmoktus įgūdžius.