Edukacijos mokytojams

Teikiame edukacijas mokytojams pagal akredituotą ugdymo programą „Kūrybiškumo gebėjimų ugdymas pasitelkiant aromaterapiją ir papuošalų kūrimą“ (kodas 211000902).

Programos autorius ir vadovas – Agnė Prekevičienė.

Programos tikslas ugdyti kūrybiškumo gebėjimus pasitelkiant kvapnius eterinius aliejus, priemones kurti muilams ir natūralius kristalus, bei kitas priemones tinkančias papuošalų kūrimui. Išmokyti programos dalyvius atrinkti jiems tinkamus kvapus, kvapų pagalba kurti socialinės aplinkos palankų mikroklimatą. Skatinti bendradarbiauti, gerbti ir priimti save ir kito žmogaus nuomonę.

Gilesnis aromaterapijos ir papuošalų kūrimo principų pažinimas leis programos dalyviams ugdyti savo kūrybiškumą bei kūrybiškai perteikti įgytas žinias savo ugdytiniams. Tai sudarys galimybes paįvairinti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus, gamtamokslinio ugdymo, technologijų pamokas, galės būti panaudojama klasės vadovo, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, psichologo darbe.

Programos veiklose dalyviai sužinos apie natūralią bei ekologišką eterinių aliejų kilmę, susipažins su natūralių, o ne sintetinių kvapų kūrimu. Taip išmoks puoselėti planetos resursus ir naudotis gamtos teikiamais mineraliniais, natūralios kilmės bei natūraliai yrančiais produktais. Taip pat, domėdamiesi aliejų panaudojimu ir sau asmeniškai skirtų aliejų maišymu skatins savo kūrybiškumą bei kitų natūralių-ekologiškų produktų naudojimą savo gyvenime.

Pažintis su eteriniais aliejais dalyvius paskatins domėtis moksliškai įrodytomis, emocijas veikiančiomis savybėmis, kurių dėka žmogus gali koreguoti savo emocinį stabilumą, suteikti sau ramumą, mažinti depresijos ir streso požymius.

Eterinių aliejų paruošimas savo asmeniniams kvapams dalyvius išmokys ir skatins labiau pažinti savo asmenybę, skatins rūpintis ir domėtis savo emocine savijauta, ją kontroliuoti bei pažinti save. Ypatingai daug streso ir psichologinės įtampos savo darbe patiria pedagogai, todėl jiems svarbu mokytis atsipalaiduoti, padėti sau bei perteikti šias žinias ugdytiniams.

Muilo kūrimas iš natūralių medžiagų bei muilo gamybai jau parengtos muilo bazės ugdys kūrybiškumą, dėl procesui reikalingo kruopštumo bei smulkumo tiks smegenų veiklai ir motorikai tobulinti. Mediciniškai įrodyta, jog smulkūs darbai skatina smegenų bei vestibiuliarinio aparato veiklą pagyvenusiems arba įvairias smegenų traumas, ligas turintiems asmenims.

Papuošalų iš akmenų kūrimas ne tik skatins kūrybiškumą, bet ir mokys derinti spalvas, gabaritus, proporcijas, taip pat pačius mineralus tarpusavyje. Skirtingų papuošalų kūrimas dalyvius skatins ir ugdys pažinti skirtingų dalyvių asmens savybių bei charakterių skirtumus, mokys priimti ir suprasti skirtingą kūrybą bei toleranciją kitų žmonių veiklai ir kūrybai.

Programos dalyviai sugebės ne tik kelti savo emocinę, dvasinę savijautą, bet savo įgytas žinias galės perduoti savo ugdytiniams, integruoti į pedagoginę veiklą.

Suteiktų edukacijų pažymėjimus išduoda Prienų švietimo pagalbos tarnyba.